BỆNH VIỆN FV -

BỆNH VIỆN FV -

BỆNH VIỆN FV -

BỆNH VIỆN FV -

BỆNH VIỆN FV -
BỆNH VIỆN FV -
DỰ ÁN
BỆNH VIỆN FV

Quy Mô:

Cải tạo bếp và căn tin ở Bệnh viện Pháp Việt

Phạm Vi Công Việc:

Nhà thầu thi công

Địa Điểm:

6 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ Đầu Tư:

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Y Tế Viễn Đông Việt Nam

Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION