CẦU ĐƯỜNG HỮU NGHỊ VSIP I

CẦU ĐƯỜNG HỮU NGHỊ VSIP I

CẦU ĐƯỜNG HỮU NGHỊ VSIP I

CẦU ĐƯỜNG HỮU NGHỊ VSIP I

CẦU ĐƯỜNG HỮU NGHỊ VSIP I
CẦU ĐƯỜNG HỮU NGHỊ VSIP I
DỰ ÁN
CẦU ĐƯỜNG HỮU NGHỊ VSIP I

 


Quy Mô:

Cầu và đường dẫn tại đường Hữu Nghị , VSIP I 

Phạm Vi Công Việc:

Tổng thầu

Địa Điểm:

Khu Công Nghiệp VSIP I,Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Chủ Đầu Tư:

Công Ty Liên Doanh TNHH KCN Việt Nam- Singapore (VSIP)

 

 

 

Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION