CLUB HOUSE PHÚ QUỐC

CLUB HOUSE PHÚ QUỐC

CLUB HOUSE PHÚ QUỐC

CLUB HOUSE PHÚ QUỐC

CLUB HOUSE PHÚ QUỐC
CLUB HOUSE PHÚ QUỐC
DỰ ÁN
CLUB HOUSE PHÚ QUỐC
Quy Mô:

Tổng diện tích: 3,000 m2

Phạm Vi Công Việc:

Nhà Thầu thi công

Địa Điểm:

Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Chủ Đầu Tư:

Nam Group

NGHIỆM THU, BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG 02-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION