HỆ THỐNG CHỐNG BUÔN LẬU VÀ TIA PHÓNG XẠ- DICCE GIAI ĐOẠN 1

HỆ THỐNG CHỐNG BUÔN LẬU VÀ TIA PHÓNG XẠ- DICCE GIAI ĐOẠN 1

HỆ THỐNG CHỐNG BUÔN LẬU VÀ TIA PHÓNG XẠ- DICCE GIAI ĐOẠN 1

HỆ THỐNG CHỐNG BUÔN LẬU VÀ TIA PHÓNG XẠ- DICCE GIAI ĐOẠN 1

HỆ THỐNG CHỐNG BUÔN LẬU VÀ TIA PHÓNG XẠ- DICCE GIAI ĐOẠN 1
HỆ THỐNG CHỐNG BUÔN LẬU VÀ TIA PHÓNG XẠ- DICCE GIAI ĐOẠN 1
DỰ ÁN
HỆ THỐNG CHỐNG BUÔN LẬU VÀ TIA PHÓNG XẠ- DICCE GIAI ĐOẠN 1

 


Quy Mô:

Thi công hệ thống chống buôn lậu chất phóng xạ hạt nhân cho 03 cảng quốc tế tại cụm cảng Cái Mép

Phạm Vi Công Việc:

Tổng thẩu thiết kế và thi công

Địa Điểm:

Huyện Bà Rịa, Tỉnh Vũng Tàu, Việt Nam

Chủ Đầu Tư:

Tetratech kết hợp với Bộ Năng Lượng Mỹ

 

 

 

Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION