HỆ THỐNG CHỐNG BUÔN LẬU VÀ TIA PHÓNG XẠ- DICCE GIAI ĐOẠN 2

HỆ THỐNG CHỐNG BUÔN LẬU VÀ TIA PHÓNG XẠ- DICCE GIAI ĐOẠN 2

HỆ THỐNG CHỐNG BUÔN LẬU VÀ TIA PHÓNG XẠ- DICCE GIAI ĐOẠN 2

HỆ THỐNG CHỐNG BUÔN LẬU VÀ TIA PHÓNG XẠ- DICCE GIAI ĐOẠN 2

HỆ THỐNG CHỐNG BUÔN LẬU VÀ TIA PHÓNG XẠ- DICCE GIAI ĐOẠN 2
HỆ THỐNG CHỐNG BUÔN LẬU VÀ TIA PHÓNG XẠ- DICCE GIAI ĐOẠN 2
DỰ ÁN
HỆ THỐNG CHỐNG BUÔN LẬU VÀ TIA PHÓNG XẠ- DICCE GIAI ĐOẠN 2


Quy Mô:

Thi công hệ thống chống buôn lậu chất phóng xạ hạt nhân cho cảng quốc tế Cát Lái

Phạm Vi Công Việc:

Tổng thẩu thiết kế và thi công

Địa Điểm:

Cảng Cát Lái, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh

Chủ Đầu Tư:

Tetratech kết hợp với Bộ Năng Lượng Mỹ

 

 

 

Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION