KHÔNG GIAN SÁNG TẠO CMC -

KHÔNG GIAN SÁNG TẠO CMC -

KHÔNG GIAN SÁNG TẠO CMC -

KHÔNG GIAN SÁNG TẠO CMC -

KHÔNG GIAN SÁNG TẠO CMC -
KHÔNG GIAN SÁNG TẠO CMC -
DỰ ÁN
KHÔNG GIAN SÁNG TẠO CMC

Quy Mô:

Gói thầu thạch cao, sơn bả cho khối nhà chính

Phạm Vi Công Việc:

Nhà thầu thi công

Địa Điểm:

Tòa nhà CMC, Khu Chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ Đầu Tư:

Công Ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION