KHU DÂN CƯ MINH LONG

KHU DÂN CƯ MINH LONG

KHU DÂN CƯ MINH LONG

KHU DÂN CƯ MINH LONG

KHU DÂN CƯ MINH LONG
KHU DÂN CƯ MINH LONG
Dự Án
KHU DÂN CƯ MINH LONG

 


Quy Mô:

Tổng diện tích: 11.18ha, bao gồm 100 villas, 04 khu chung cư 9 tầng

Phạm Vi Công Việc:

Tổng thầu thiết kế và thi công

Địa Điểm:

Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Chủ Đầu Tư:

Công Ty Cổ Phần Minh Long

 

 

 

Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION