KHU NHÀ Ở SUN CASA

KHU NHÀ Ở SUN CASA

KHU NHÀ Ở SUN CASA

KHU NHÀ Ở SUN CASA

KHU NHÀ Ở SUN CASA
KHU NHÀ Ở SUN CASA
DỰ ÁN
KHU NHÀ Ở SUN CASA

 

Quy Mô:

Diện tích dự án 6ha, bao gồm 283 nhà phố/ shop house

Phạm Vi Công Việc:

Nhà thầu thiết kế và thi công

Địa Điểm:

Khu công nghiệp VSIP IIA, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Chủ Đầu Tư:

Công Ty Liên Doanh TNHH Khu Công Nghiệp Việt Nam- Singapore (VSIP)

 

 

 

 

Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION