NHÀ BÈ METROCITY GS

NHÀ BÈ METROCITY GS

NHÀ BÈ METROCITY GS

NHÀ BÈ METROCITY GS

NHÀ BÈ METROCITY GS
NHÀ BÈ METROCITY GS
DỰ ÁN
NHÀ BÈ METROCITY GS

 

 

Quy Mô:

Khu đô thị 350 ha được phát triển bởi chủ đầu tư Hàn Quốc ( Việt Nam GS industry )

Phạm Vi Công Việc:

Tổng thầu xây dựng cho gói A32 bao gồm 129 villa, Clubhouse, hạ tầng và cảnh quan
cho toàn khu

Địa Điểm:

Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam

Chủ Đầu Tư:

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry (“VGSI”)

 

 

 

 

Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION