NHÀ CHỨA MÁY BAY TẠI SÂN BAY BUÔN MA THUỘT

NHÀ CHỨA MÁY BAY TẠI SÂN BAY BUÔN MA THUỘT

NHÀ CHỨA MÁY BAY TẠI SÂN BAY BUÔN MA THUỘT

NHÀ CHỨA MÁY BAY TẠI SÂN BAY BUÔN MA THUỘT

NHÀ CHỨA MÁY BAY TẠI SÂN BAY BUÔN MA THUỘT
NHÀ CHỨA MÁY BAY TẠI SÂN BAY BUÔN MA THUỘT
DỰ ÁN
NHÀ CHỨA MÁY BAY TẠI SÂN BAY BUÔN MA THUỘT

 


Phạm Vi Công Việc:

Thi công nhà chứa máy bay tại cảng hàng không Buôn Ma Thuột

Địa Điểm:

Tỉnh Đak Lak, Việt Nam

Chủ Đầu Tư:

Công Ty cổ phần hàng không VietJet ( VietJet Air)

 

 

 

Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION