NHÀ MÁY JIFA THÀNH AN

NHÀ MÁY JIFA THÀNH AN

NHÀ MÁY JIFA THÀNH AN

NHÀ MÁY JIFA THÀNH AN

NHÀ MÁY JIFA THÀNH AN
NHÀ MÁY JIFA THÀNH AN
DỰ ÁN
NHÀ MÁY JIFA THÀNH AN


Quy Mô:

Thi công cọc đại trà bê tông dự ứng lực D350, tổng chiều dài 40,000m

Phạm Vi Công Việc:

Thi công cọc

Địa Điểm:

Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Chủ Đầu Tư:

Công Ty TNHH Dệt JIFA Thành An

 

 

 

Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION