NHÀ MÁY RANBAXY

NHÀ MÁY RANBAXY

NHÀ MÁY RANBAXY

NHÀ MÁY RANBAXY

NHÀ MÁY RANBAXY
NHÀ MÁY RANBAXY
DỰ ÁN
NHÀ MÁY RANBAXY

 


Quy Mô:

Tổng diện tích: 3,000m2, bao gồm nhà máy, văn phòng, hệ thống xử lý nước thải, hệ hống HVAC

Phạm Vi Công Việc:

Tổng thầu thiết kế và thi công mở rộng nhà máy

Địa Điểm:

Khu Công Nghiệp VSIP I, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Chủ Đầu Tư:

Công Ty TNHH ICA Pharmacy

 

 

 

Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION