NHÀ MÁY RYOBI -

NHÀ MÁY RYOBI -

NHÀ MÁY RYOBI -

NHÀ MÁY RYOBI -

NHÀ MÁY RYOBI -
NHÀ MÁY RYOBI -
DỰ ÁN
NHÀ MÁY RYOBI
Quy Mô:

Tổng diện tích đất: 150,000 m2, diện tích xây dựng: 25,500 m2

Phạm Vi Công Việc:

Thiết kế và thi công cải tạo nhà xưởng

Địa Điểm:

Khu Công Nghiệp VSIP IIA, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Chủ Đầu Tư:

Công Ty TNHH Ryobi

 

 

Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION