NHÀ MÁY XI MĂNG FICO TÂY NINH

NHÀ MÁY XI MĂNG FICO TÂY NINH

NHÀ MÁY XI MĂNG FICO TÂY NINH

NHÀ MÁY XI MĂNG FICO TÂY NINH

NHÀ MÁY XI MĂNG FICO TÂY NINH
NHÀ MÁY XI MĂNG FICO TÂY NINH
DỰ ÁN
NHÀ MÁY XI MĂNG FICO TÂY NINH
Quy Mô: Si lô chứa xỉ nghiền tro bay và hệ thống KCT 2x 1,200T
Phạm vi công việc: Thi công xây dựng 2x1,200T silo chứa xỉ nghiền, tro bay và hệ thống giá đỡ KCT
Địa điểm: Nhà máy xi măng Fico Tây Ninh, Tp. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, VN
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xi măng Fico Tây Ninh

Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION