NHÀ XƯỞNG DIGITAL AGE DENTAL LABORATORIES -

NHÀ XƯỞNG DIGITAL AGE DENTAL LABORATORIES -

NHÀ XƯỞNG DIGITAL AGE DENTAL LABORATORIES -

NHÀ XƯỞNG DIGITAL AGE DENTAL LABORATORIES -

NHÀ XƯỞNG DIGITAL AGE DENTAL LABORATORIES -
NHÀ XƯỞNG DIGITAL AGE DENTAL LABORATORIES -
DỰ ÁN
NHÀ XƯỞNG DIGITAL AGE DENTAL LABORATORIES
Quy Mô:

Tổng diện tích đất: 20,445 m2, diện tích xây dựng: 10.200 m2

Phạm Vi Công Việc:

Thiết kế và thi công cải tạo nhà xưởng

Địa Điểm:

Khu Công Nghiệp VSIP IIA, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Chủ Đầu Tư:

Công Ty TNHH Gia Công Răng Thời Đại Kỹ Thuật Số 

 

 

Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION