NHÀ XƯỞNG GIAI ĐOẠN 02- VSIP IIA, BÌNH DƯƠNG

NHÀ XƯỞNG GIAI ĐOẠN 02- VSIP IIA, BÌNH DƯƠNG

NHÀ XƯỞNG GIAI ĐOẠN 02- VSIP IIA, BÌNH DƯƠNG

NHÀ XƯỞNG GIAI ĐOẠN 02- VSIP IIA, BÌNH DƯƠNG

NHÀ XƯỞNG GIAI ĐOẠN 02- VSIP IIA, BÌNH DƯƠNG
NHÀ XƯỞNG GIAI ĐOẠN 02- VSIP IIA, BÌNH DƯƠNG
DỰ ÁN
NHÀ XƯỞNG GIAI ĐOẠN 02- VSIP IIA, BÌNH DƯƠNG

 

Quy Mô:

Tổng diện tích: 12,012 m2, diện tích xây dựng: 6085.84 m2

Phạm Vi Công Việc:

Nhà thầu thiết kế và thi công

Địa Điểm:

Khu Công Nghiệp VSIP IIA, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Chủ Đầu Tư:

Công Ty Liên Doanh TNHH Khu Công Nghiệp Việt Nam- Singapore (VSIP)

 

 

Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION