NHÀ XƯỞNG GIAI ĐOẠN 2- VSIP NGHỆ AN

NHÀ XƯỞNG GIAI ĐOẠN 2- VSIP NGHỆ AN

NHÀ XƯỞNG GIAI ĐOẠN 2- VSIP NGHỆ AN

NHÀ XƯỞNG GIAI ĐOẠN 2- VSIP NGHỆ AN

NHÀ XƯỞNG GIAI ĐOẠN 2- VSIP NGHỆ AN
NHÀ XƯỞNG GIAI ĐOẠN 2- VSIP NGHỆ AN
DỰ ÁN
NHÀ XƯỞNG GIAI ĐOẠN 02- VSIP NGHỆ AN, TỈNH NGHỆ AN

 


Quy Mô:

Tổng diện tích: 10,000 m2, diện tích xây dựng: 3,500 m2

Phạm Vi Công Việc:

Nhà thầu thiết kế và thi công

Địa Điểm:

Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Chủ Đầu Tư:

Công Ty TNHH VSIP Nghệ An

 

 

 

Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION