NHÀ XƯỞNG ONSEMI BÌNH DƯƠNG

NHÀ XƯỞNG ONSEMI BÌNH DƯƠNG

NHÀ XƯỞNG ONSEMI BÌNH DƯƠNG

NHÀ XƯỞNG ONSEMI BÌNH DƯƠNG

NHÀ XƯỞNG ONSEMI BÌNH DƯƠNG
NHÀ XƯỞNG ONSEMI BÌNH DƯƠNG
DỰ ÁN
NHÀ XƯỞNG ONSEMI BÌNH DƯƠNG


Quy Mô:

Tổng diện tích đất: 5ha, diện tích xây dựng: 5,000 m2

Phạm Vi Công Việc:

Thi công và cải tạo

Địa Điểm:

Khu Công Nghiệp VSIP I, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Chủ Đầu Tư:

Công Ty TNHH On Semiconductor Việt Nam  

 

 

 

Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION