NHÀ XƯỞNG ONSEMI DONG NAI

NHÀ XƯỞNG ONSEMI DONG NAI

NHÀ XƯỞNG ONSEMI DONG NAI

NHÀ XƯỞNG ONSEMI DONG NAI

NHÀ XƯỞNG ONSEMI DONG NAI
NHÀ XƯỞNG ONSEMI DONG NAI
DỰ ÁN
NHÀ XƯỞNG ONSEMI DONG NAI


Quy Mô:

Tổng diện tích đất: 5ha, diện tích xây dựng: 5,000 m2

Phạm Vi Công Việc:

Thi công mới và cải tạo

Địa Điểm:

Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chủ Đầu Tư:

Công Ty OSV On Semiconductor Việt Nam  

 

 

 

Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION