NHÀ XƯỞNG TTI VIỆT NAM

NHÀ XƯỞNG TTI VIỆT NAM

NHÀ XƯỞNG TTI VIỆT NAM

NHÀ XƯỞNG TTI VIỆT NAM

NHÀ XƯỞNG TTI VIỆT NAM
NHÀ XƯỞNG TTI VIỆT NAM
DỰ ÁN
NHÀ XƯỞNG TTI VIỆT NAM


Quy Mô:

Tổng diện tích đất: 20,000 m2, diện tích xây dựng: 10,300 m2

Phạm Vi Công Việc:

Thiết kế và thi công

Địa Điểm:

Khu Công Nghiệp VSIP IIA, Tỉnh Binh Duong, Việt Nam

Chủ Đầu Tư:

Công Ty TNHH Sản Xuất Techtronic Industies Việt Nam

 

 

 

Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION