NHÀ XƯỞNG VẠN Ý CẦN THƠ

NHÀ XƯỞNG VẠN Ý CẦN THƠ

NHÀ XƯỞNG VẠN Ý CẦN THƠ

NHÀ XƯỞNG VẠN Ý CẦN THƠ

NHÀ XƯỞNG VẠN Ý CẦN THƠ
NHÀ XƯỞNG VẠN Ý CẦN THƠ
DỰ ÁN
NHÀ XƯỞNG VẠN Ý CẦN THƠ


Quy Mô:

Tổng diện tích: 25,000 m2, bao gồm 02 nhà xưởng, văn phòng, nhà xe... 

Phạm Vi Công Việc:

Nhà thầu thiết kế và thi công

Địa Điểm:

Thành Phố Cần Thơ, Tỉnh Cần Thơ, Việt Nam

Chủ Đầu Tư:

Công Ty TNHH Sản Xuất Vạn Ý

 

 

 

Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION