NHÀ XƯỞNG WERNER- GIAI ĐOẠN 01

NHÀ XƯỞNG WERNER- GIAI ĐOẠN 01

NHÀ XƯỞNG WERNER- GIAI ĐOẠN 01

NHÀ XƯỞNG WERNER- GIAI ĐOẠN 01

NHÀ XƯỞNG WERNER- GIAI ĐOẠN 01
NHÀ XƯỞNG WERNER- GIAI ĐOẠN 01
DỰ ÁN
NHÀ XƯỞNG WERNER- GIAI ĐOẠN 01

 


Quy Mô:

Tổng diện tích đất: nhà máy rộng 13,000m2 kèm theo 800m2 văn phòng

Phạm Vi Công Việc:

Thiết kế và thi công

Địa Điểm:

Khu Công Nghiệp VSIP II, Tỉnh Binh Duong, Việt Nam

Chủ Đầu Tư:

Công Ty Werner

 

 

 

Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION