PHÒNG TRƯNG BÀY TRIUMPH & HARLEY DAVIDSON HÀ NỘI

PHÒNG TRƯNG BÀY TRIUMPH & HARLEY DAVIDSON HÀ NỘI

PHÒNG TRƯNG BÀY TRIUMPH & HARLEY DAVIDSON HÀ NỘI

PHÒNG TRƯNG BÀY TRIUMPH & HARLEY DAVIDSON HÀ NỘI

PHÒNG TRƯNG BÀY TRIUMPH & HARLEY DAVIDSON HÀ NỘI
PHÒNG TRƯNG BÀY TRIUMPH & HARLEY DAVIDSON HÀ NỘI
DỰ ÁN
PHÒNG TRƯNG BÀY TRIUMPH & HARLEY DAVIDSON HÀ NỘI


Quy Mô:

Cải tạo và mở rộng phòng trưng bày cho Harley Davidson và Triumph

Phạm Vi Công Việc:

Tổng thầu thiết kế và thi công

Địa Điểm:

40 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Chủ Đầu Tư:

Công Ty TNHH Al Naboodah Quốc Tế Việt Nam

 

 

 

Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION