SUNCASA CENTRAL GIAI ĐOẠN 1 -

SUNCASA CENTRAL GIAI ĐOẠN 1 -

SUNCASA CENTRAL GIAI ĐOẠN 1 -

SUNCASA CENTRAL GIAI ĐOẠN 1 -

SUNCASA CENTRAL GIAI ĐOẠN 1 -
SUNCASA CENTRAL GIAI ĐOẠN 1 -
DỰ ÁN
SUNCASA CENTRAL GIAI ĐOẠN 1
Quy Mô:

Diện tích dự án 30.3 ha, bao gồm 426 căn nhà phố/ shop house

Phạm Vi Công Việc:

Tổng thầu thi công

Địa Điểm:

Khu công nghiệp VSIP IIA, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Chủ Đầu Tư:

Công Ty Liên Doanh TNHH Khu Công Nghiệp Việt Nam- Singapore (VSIP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION