SUNCASA CENTRAL GIAI ĐOẠN 2B

SUNCASA CENTRAL GIAI ĐOẠN 2B

SUNCASA CENTRAL GIAI ĐOẠN 2B

SUNCASA CENTRAL GIAI ĐOẠN 2B

SUNCASA CENTRAL GIAI ĐOẠN 2B
SUNCASA CENTRAL GIAI ĐOẠN 2B
DỰ ÁN
SUNCASA CENTRAL GIAI ĐOẠN 2B

Quy mô:

Diện tích xây dựng: 30.870,08 m2 Diện tích sàn: 77.872,22 m2

Phạm vi công việc:

Tổng thầu thi công giai đoạn 2B.2; 2B.3; 2B.4

Địa điểm:

VSIP II, Ấp 4, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Chủ đầu tư:

Công ty Liên Doanh TNHH Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP)

 

 

 

Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION