THANH LONG BAY

THANH LONG BAY

THANH LONG BAY

THANH LONG BAY

THANH LONG BAY
THANH LONG BAY
DỰ ÁN
THANH LONG BAY

 


Quy Mô:

Tổng diện tích: 83 ha

Phạm Vi Công Việc:

Thi công xây dựng hạ tầng

Địa Điểm:

Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Chủ Đầu Tư:

Nam Group

 

 

 

Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION