TRUNG TÂM GIẢI TRÍ JUMP ARENA OLYMPIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIẢI TRÍ JUMP ARENA OLYMPIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIẢI TRÍ JUMP ARENA OLYMPIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIẢI TRÍ JUMP ARENA OLYMPIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIẢI TRÍ JUMP ARENA OLYMPIA HÀ NỘI
TRUNG TÂM GIẢI TRÍ JUMP ARENA OLYMPIA HÀ NỘI
DỰ ÁN
TRUNG TÂM GIẢI TRÍ JUMP ARENA OLYMPIA HÀ NỘI

 


 

Quy Mô:

Trung tâm giải trí hỗn hợp tại trung tâm TP. Hà Nội

Phạm Vi Công Việc:

Thiết kế và thi công

Địa Điểm:

Quận Hai Bà Trưng, Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Chủ Đầu Tư:

Công Ty Cổ Phần Jump Arena

 

 

 

Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION