TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BIG C QUẢNG NGÃI

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BIG C QUẢNG NGÃI

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BIG C QUẢNG NGÃI

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BIG C QUẢNG NGÃI

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BIG C QUẢNG NGÃI
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BIG C QUẢNG NGÃI
DỰ ÁN
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BIG C QUẢNG NGÃI


Quy Mô:

Tổng diện tích: 22,775.2 m2; Diện tích xây dựng: 11,219.2 m2

Phạm Vi Công Việc:

Nhà Thầu thi công

Địa Điểm:

Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Chủ Đầu Tư:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Bán Lẻ Hùng Cường

 

 

 

Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION