TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BIG C TRÀ VINH

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BIG C TRÀ VINH

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BIG C TRÀ VINH

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BIG C TRÀ VINH

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BIG C TRÀ VINH
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BIG C TRÀ VINH
DỰ ÁN
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BIG C TRÀ VINH

 


Quy Mô:

Tổng diện tích: 5ha; Diện tích sàn: 21,000 m2

Phạm Vi Công Việc:

Nhà Thầu thi công

Địa Điểm:

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Chủ Đầu Tư:

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản và Siêu Thị Bán Lẻ Đông Dương Trà Vinh

 

 

 

Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION