TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BUÔN MA THUỘT

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BUÔN MA THUỘT

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BUÔN MA THUỘT

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BUÔN MA THUỘT

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BUÔN MA THUỘT
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BUÔN MA THUỘT
DỰ ÁN
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BUÔN MA THUỘT

 


Quy Mô:

Tổng diện tích: 17,000 m2

Phạm Vi Công Việc:

Nhà Thầu thi công

Địa Điểm:

Tỉnh Đak Lak, Việt Nam

Chủ Đầu Tư:

Công Ty Bất Động Sản Việt Nhật

 

 

 

Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION