TTI DẦU GIÂY

TTI DẦU GIÂY

TTI DẦU GIÂY

TTI DẦU GIÂY

TTI DẦU GIÂY
TTI DẦU GIÂY
DỰ ÁN
TTI DẦU GIÂY - XƯỞNG 2 - MIL HANDTOOL-NHÀ MÁY 2

Quy Mô:

Tổng diện tích: 9,504 m2, 2 Tầng và 2 Tầng lững

Phạm vi công việc:

Thi công xây dựng CSA và hệ thống MEPF

Địa Điểm:

Khu Công Nghiệp Dầy Giây, Huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Chủ Đầu Tư:

Công ty TNHH Techtronic Industrial Việt Nam Manufacturing

 

 

Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION