TUYỂN DỤNG -

TUYỂN DỤNG -

TUYỂN DỤNG -

TUYỂN DỤNG -

TUYỂN DỤNG -
TUYỂN DỤNG -
TUYỂN DỤNG
CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ TỔNG HỢP

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ TỔNG HỢP

24 Mar 2021
Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, kiểm soát tuyển dụng đảm bảo đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cho công ty. Xây dựng thương hiệu tuyển dụng cạnh tranh. Trực tiếp phỏng vấn các vị trí cấp cao và vị trí quan trọng trong công ty. Trực tiếp hoặc kiểm soát hoạt động...
GIÁM SÁT CƠ ĐIỆN (MEP)

GIÁM SÁT CƠ ĐIỆN (MEP)

24 Mar 2021
Phối hợp với Ban chỉ huy công trình lập các biện pháp thi công hạng mục MEP phù hợp. Khảo sát công trường, kiểm tra những phần việc cho hạng mục MEP đã triển khai, những phần việc đang triển khai để giám sát quá trình thi công, nghiệm thu với thầu phụ MEP.Tiếp nhận và nghiêm...
QS KHỐI LƯỢNG / KỸ SƯ BIỆN PHÁP ĐẤU THẦU

QS KHỐI LƯỢNG / KỸ SƯ BIỆN PHÁP ĐẤU THẦU

24 Mar 2021
Phối hợp cùng nhân viên dự án đi khảo sát (nếu cần) để lập báo giá. Bóc tách khối lượng vật tư, nhân công, phối hợp với Quản lý dự án kiểm tra giá thành thực tế thi công so với kế hoạch.
Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION