/vi/tuyen-dung.html Tuyển Dụng -

Tuyển Dụng -

Tuyển Dụng -

Tuyển Dụng -

Tuyển Dụng -

Tuyển Dụng -
Tuyển Dụng -
Cheap Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale Jerseys Wholesale Football Jerseys Wholesale Jerseys Wholesale NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale NFL Jerseys Cheap NHL Jerseys Wholesale NHL Jerseys Cheap NBA Jerseys Wholesale NBA Jerseys Cheap MLB Jerseys Wholesale MLB Jerseys Cheap College Jerseys Cheap NCAA Jerseys Wholesale College Jerseys Wholesale NCAA Jerseys Cheap Soccer Jerseys Wholesale Soccer Jerseys Cheap Soccer Jerseys Wholesale Soccer Jerseys
Tuyển Dụng
GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

03 Nov 2018
Hoạch định chiến lược và lập kế hoạch dự án. Quản lý, điều hành thường trực các hoạt động trên công trường. Phân công công việc cho toàn bộ nhân sự trên công trường.Tổ chức và phối hợp triển khai công việc, kiểm soát chi phí và tài chính, tổ chức họp, báo cáo, đánh...
CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

05 Apr 2019
Lập tiến độ triển khai chi tiết công việc hàng tuần, hàng tháng tại công trường.Điều hành trực tiếp các công việc/các hoạt động trên công trường. Phối hợp với GĐDA phân công công việc cho toàn bộ nhân sự trên công trường.Hướng dẫn các giám sát triển khai công việc, cách...
TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

05 Apr 2019
Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, kiểm soát tuyển dụng đảm bảo đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cho công ty. Xây dựng thương hiệu tuyển dụng cạnh tranh. Trực tiếp phỏng vấn các vị trí cấp cao và vị trí quan trọng trong công ty. Trực tiếp hoặc kiểm soát hoạt động...
KỸ SƯ QA/QC

KỸ SƯ QA/QC

05 Apr 2019
Kiểm tra các hồ sơ pháp lý liên quan đến công trình: Giấy phép xây dựng, Giấy phép phòng cháy chữa cháy. Xây dựng quy trình nhập vật tư, thiết bị thi công, các quy trình lấy mẫu, thí nghiệm, các quy trình thi công và các quy trình kiểm tra nghiệm thu.Tổ chức kiểm định lại chất...
KỸ SƯ GIÁM SÁT, THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN

KỸ SƯ GIÁM SÁT, THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN

05 Apr 2019
Phối hợp với Ban chỉ huy công trình lập các biện pháp thi công hạng mục MEP phù hợp. Khảo sát công trường, kiểm tra những phần việc cho hạng mục MEP đã triển khai, những phần việc đang triển khai để giám sát quá trình thi công, nghiệm thu với thầu phụ MEP.Tiếp nhận và nghiêm...
NHÂN VIÊN DỰ TOÁN XÂY DỰNG

NHÂN VIÊN DỰ TOÁN XÂY DỰNG

05 Apr 2019
Phối hợp cùng nhân viên dự án đi khảo sát (nếu cần) để lập báo giá. Bóc tách khối lượng vật tư, nhân công, phối hợp với Quản lý dự án kiểm tra giá thành thực tế thi công so với kế hoạch.
NHÂN VIÊN GIÁM SÁT AN TOAN LAO ĐỘNG

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT AN TOAN LAO ĐỘNG

05 Apr 2019
Xây dựng biện pháp an toàn thi công tại công trường: khảo sát điều kiện thi công, khoanh vùng cảnh báo nguy hiểm, tham gia họp công tác an toàn với bên A, đề xuất các nội quy, quy định về ATLĐ cho công trường, lập sơ đồ an toàn, bố trí biển báo tại các khu vực thi công. Trực...
copyright © 2018 by MEGABUILD company