XÂY DỰNG TUYẾN SUỐI TỪ CẦU D3 ĐẾN CẦU D2

XÂY DỰNG TUYẾN SUỐI TỪ CẦU D3 ĐẾN CẦU D2

XÂY DỰNG TUYẾN SUỐI TỪ CẦU D3 ĐẾN CẦU D2

XÂY DỰNG TUYẾN SUỐI TỪ CẦU D3 ĐẾN CẦU D2

XÂY DỰNG TUYẾN SUỐI TỪ CẦU D3 ĐẾN CẦU D2
XÂY DỰNG TUYẾN SUỐI TỪ CẦU D3 ĐẾN CẦU D2
DỰ ÁN
XÂY DỰNG TUYẾN SUỐI TỪ CẦU D3 ĐẾN CẦU D2

 


Quy Mô:

Diện tích đất: 16.9 ha; chiều dài tuyến suối: 897.5m 

Phạm Vi Công Việc:

San lấp suối cũ và đào tuyến suối mới

Địa Điểm:

Khu Công Nghiệp VSIP II mở rộng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Chủ Đầu Tư:

Công Ty Liên Doanh TNHH KCN Việt Nam- Singapore (VSIP)

 

 

 

Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION